top of page

Praktijkwerking

Telefonisch spreekuur

U kunt elke maandag en donderdag rechtstreeks met dokter Calluy spreken tijdens het telefonisch spreekuur van 12u30 tot 13u00 via het nummer 03/283.46.72.
Het telefonisch spreekuur kan druk zijn dus gelieve u te beperken tot een korte vraag (inlichting/korte medische vraag/bloeduitslag ed). Indien u meerdere vragen heeft, wordt u vriendelijk verzocht via deze link een consultatie in te plannen.

Consultatie

Een consultatie inplannen kan u het eenvoudigst doen via het online afsprakensysteem. U kan ook bellen met het telesecretariaat op het nummer 03/283.46.72 en dit elke werkdag tussen 8u-19u.

Voor dringende gevallen/acute ziekten: Indien er geen afspraken meer zijn op de dag zelf kunt u contact opnemen met het telesecretariaat op het nummer 03/283.46.72. Steeds zijn er enkele plaatsen voorbehouden die niet zichtbaar zijn op de online agenda voor acute problemen.

 

Om de consultatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, maakt dokter Calluy graag enkele afspraken:

 • 1 afspraak = 1 probleem = 15 minuten.

 • Indien u met meerdere personen op raadpleging komt, gelieve dan ook meerdere afspraken te maken.

 • Gelieve op tijd te komen.

 • Gelieve uw afspraak tijdig te annuleren indien u niet aanwezig kan zijn.

 • 50+ : Maak jaarlijks een afspraak vanaf de leeftijd van 50 jaar om het preventieve luik (o.a. nuchter labo) van uw gezondheid te bekijken. Zo kunnen we op lange termijn gezondheidswinst boeken.

 

Waarvoor kan u terecht bij huisarts Calluy?

 • Verzekeringsonderzoek

 • Vaccinaties (volwassenen en kinderen)

 • Uitstrijkjes

 • Bloedafnames

 • Bevriezen van wratjes (cryotherapie)

 • Hechtingen van bv snijwonden

 • Kleine heelkundige ingrepen zoals wegnemen van oppervlakkige cystes/vetbolletjes

 • Esthetische behandelingen(Botulinetoxine/Botox, Filler behandeling, skinbooster,...) 

 • enz.

 

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn eerder uitzonderlijk en zijn enkel mogelijk voor mindervaliden, ernstig zieke patiënten of ouderen die zich niet kunnen verplaatsen/ouderen die in woonzorgcentrum zitten.
Gelieve dus zoveel mogelijk naar de praktijk te komen. Daar is dokter Calluy veel beter uitgerust om u verder te helpen.
Gelieve deze ook steeds tijdig aan te vragen en dit elke werkdag vóó
r 10u.

Vakantieperiode

De vakantieperiodes van dokter Calluy zullen tijdig verschijnen op de Contactpagina. Gelieve hier rekening mee te houden en uw consultaties ook hiernaar in te plannen.
Indien u toch een dringend medisch probleem heeft zal u op de Contactpagina de nodige gegevens vinden van de artsen bij wie u terecht ka
n. Gelieve enkel voor dringende zaken met hen contact op te nemen.
Dokter Calluy blijft tijdens haar vakantieperiode ook altijd bereikbaar via ma
il.

Dokter Calluy - huisartsenpraktijk
bottom of page